تماس با ما

پیشنهادهای شگفت انگیزی در انتظارته!

ما دوست داریم هر زمان از تو بشنویم

گروه ما دارای یکی از قوی ترین شبکه مشاوران در بین نمایندگی های صنعت بیمه کشورمان می باشد.
هدف این نمایندگی تعلیم و آموزش مشاوران حرفه ای، متعهد و کارآمد جهت معرفی و ارائه خدمات بیمه به همه مردم کشورمان است
تا هموطنانمان بتوانند متناسب با نیازشان بهترین بسته بیمه ای و پس اندازی را برای رفاه دوران بازنشستگی خود ، تامین آینده فرزندانشان
و تضمین امنیت مالی خانوادشان، انتخاب کنند.

موقعیت

منتظرت هستیم
همدان - خیابان خواجه رشید
روبروی اماکن - ساختمان مهر - واحد2

تماس با ما

با کارشناسان ما صحبت کن

081-32534089

شنبه تا پنجشنبه : 09.00 تا 18.00

ارسال ایمیل

ارسال ایمیل را فراموش نکن
تصویر عالی